Information om Coronavirus

Har du spørgsmål kan du kontakte os på vores hovednummer 7913 4511

Generel info Elever Virksomheder Links

Information til virksomheder

Relevant information til virksomheder.

7. maj 2020

Til kursister: Sådan hjælper du med at forebygge smitte

Retningslinjerne er opdateret 14. maj 2020

Når du skal deltage i et kursus med fysisk tilstedeværelse på Rybners, skal du og dine medkursister følge en række skærpede forholdsregler for at forebygge smitte med coronavirus (COVID-19). Forholdsreglerne følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer og udgør konkrete retningslinjer for, hvordan vi på Rybners begrænser smitterisikoen mest muligt.

Retningslinjer for kursister på Rybners

7. maj 2020

Vi følger situationen tæt 

Mange elever og virksomheder spørger, hvad der skal ske efter den 10. maj. Vi følger situationen tæt, og så snart myndighederne kommer med nyt, vil vi hurtigst informere om, hvad det betyder for jer.

20. april 2020

Genåbning: Hovedforløbselever på erhvervsuddannelserne som har mindre end 12 måneder tilbage af uddannelsen.

Den gradvise og kontrollerede genåbning af Rybners for erhvervsuddannelserne starter i slutningen af uge 17. Der vil blive udsendt nærmere information om opstart af de enkelte hold på uddannelserne tirsdag den 21. april. De elever, som skal have fysisk undervisning, skal følge en række skærpede forholdsregler for fortsat at forebygge smitte mod Coronavirus. Der kan dog være elever som fortsat skal have fjernun-dervisning eller have det som supplement til den fysiske undervisning

Se hele brevet her

17. april 2020

Sådan hjælper du med at forebygge smitte

Når du skal have undervisning med fysisk tilstedeværelse på Rybners, skal du og dine klassekammerater følge en række skærpede forholdsregler for at forebygge smitte med coronavirus (COVID-19). Forholdsreglerne følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer og udgør konkrete retningslinjer for, hvordan vi på Rybners begrænser smitterisikoen mest muligt.

Elever på Rybners erhvervsuddannelser (EUD)

Elever på Rybners Gymnasier og EUX

17. april 2020

Genåbning: Hovedforløbselever og skolepraktikelever på Erhvervsuddannelserne som har mindre end 12 måneder tilbage af uddannelsen.

Den gradvise og kontrollerede genåbning af Rybners for erhvervsuddannelserne starter i slutningen af uge 17. Der vil blive udsendt nærmere information om opstart af de enkelte hold på uddannelserne tirsdag den 21. april. Der kan være elever som delvist fortsat skal fortsætte med fjernundervisning. De elever, som skal have fysisk undervisning, skal følge en række skærpede forholdsregler for fortsat at forebygge smitte mod Coronavirus.

Læs hele informationsbrevet her

25. marts 2020

Ny nød-bekendtgørelse for erhvervsuddannelserne

Børne- og Undervisningsministeriet har d. 19. marts 2020 udsendt en ny nød-bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne, som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19. Nød-bekendtgørelsen omtaler blandt andet muligheden for at udstede administrative svendebeviser og uddannelsesbeviser.

Læs nød-bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213541

13. marts 2020

Aflysning af kursusaktivitet hos Rybners Kursuscenter/Rescue Center Denmark


Rybners holder lukket, idet Statsministeren den 11. marts 2020 har bebudet, at alle uddannelsesinstitutioner; herunder vores kursuscenter holder lukket grundet forebyggelse af smitterisiko for Corona-virus.
Vi er derfor nødsaget til at aflyse al kursusaktivitet i uge 12 og 13.

Se hele brevet her

12. marts 2020

Information vedr. lukning af skolen

Denne information gælder kun elever på Rybners Tekniske Skole og Rybners Handelsskole

Rybners erhvervsuddannelser har lukket fra den 12. marts 2020.

Undervisningen for vores grundforløbselever fastholdes og vil foregå virtuelt, så vidt det overhovedet er muligt. Det betyder, at virksomheden ikke vil opleve ændringer i forhold til en evt. elev med uddannelsesaftale på grundforløbet lige nu.

Se hele brevet her

Rybners
Spangsbjerg Møllevej 72
6700 Esbjerg

Grådybet 73G
6700 Esbjerg

Telefon: 7913 4511
Mail: info@rybners.dk eller sikkerpost@rybners.dk