Information om Coronavirus

Har du spørgsmål kan du kontakte os på vores hovednummer 7913 4511

Generel info Elever Virksomheder Links

Generel information

11. juni 2020

Planlægger du at holde ferie udenfor Danmark? Det skal du være opmærksom på

Som elev på EUD og EUX står det dig naturligvis frit for, hvor du planlægger at holde din ferie. Men der er en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du vælger at rejse udenfor Danmarks grænser. Dem kan du læse om her:

Retningslinjer for Grundforløb 1 EUD eller EUX

Retningslinjer for Grundforløb 2 EUD eller EUX og elever med Uddannelsesaftale eller Skolepraktik

11. juni 2020

Til kursister: Hvis du planlægger at holde ferie eller har du afholdt ferie udenfor Danmark. Det skal du være opmærksom på

Som kursusdeltager på Rybners/Rescue Center Denmark står det dig naturligvis frit for, hvor du planlægger at holde eller hvor du har holdt din ferie. Men der er en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du vælger at rejse udenfor Danmarks grænser. Dem kan du læse om her:

Retningslinjer for kursister

16. april 2020

Genåbning: Afgangselever kan både have fysisk og online undervisning

Den gradvise og kontrollerede genåbning af Rybners for afgangselever starter mandag d. 20. april. Mange elever skal dog fortsætte med fjernundervisning. De elever, som skal have fysisk undervisning, skal følge en række skærpede forholdsregler for fortsat at forebygge smitte mod coronavirus.

Afgangselever på Rybners STX, HHX, HTX, HF og EUX (Teknisk og Business) er omfattet af første fase af genåbningen af uddannelsesinstitutionen. Det er en meget særlig og uvant situation for os alle, og vi prioriterer elever, lærere og øvrige ansattes sikkerhed højt, derfor vil meget undervisning også efter mandag den 20. april foregå virtuelt.

Fjernundervisning kan ikke benyttes til alle former for undervisning, og ledelse og lærere har vurderet, hvad eleverne mangler for at nå de uddannelsesmæssige mål i de enkelte fag, samt hvordan og hvornår den manglende undervisning bedst kan gennemføres. Det er primært i værkstedsfag og eksperimentelle fag, hvor den virtuelle undervisning kan være en udfordring. Hvor teoriundervisning kan gennemføres med en acceptabel kvalitet som fjernundervisning prioriteres dette.

Der er store forskelle i bl.a. fagsammensætningen i de forskellige gymnasiale retninger og EUX, og derfor er det meget forskelligt, hvor store dele af undervisningen den enkelte klasse vil modtage virtuelt, og hvor store dele der gennemføres fysisk på skolen under de skærpede retningslinjer.

Skal du have fysisk undervisning?
De elever som skal møde til fysisk undervisning på mandag eller senere, får besked via deres studiesystem, og det vil fremgå af skemaet, hvis undervisningen gennemføres fysisk på skolen.

Elever der skal møde fysisk til undervisning på skolens adresser skal følge en række skærpede forholdsregler for fortsat at forebygge smittespredning med coronavirus.

Læs vores forholdsregler for undervisning med fysisk fremmøde her.

Af forholdsreglerne fremgår også, hvordan du skal forholde dig, hvis du eller et familiemedlem er i en særlig risikogruppe, har symptomer på eller er smittet med Covid-19.

Vi ønsker en så god som mulig afslutning på skoleåret
Alle elever skal så vidt muligt nå de læringsmål, der er er beskrevet i bekendtgørelsen, og vi ønsker en så god som mulig afslutning på skoleåret. Det er vigtigt, at eleverne oplever, de får en fair vurdering af deres kompetencer i forhold til de enkelte fag – ikke mindst da årskaraktererne bliver overført til eksamenskarakterer i en række fag.

Vi ønsker ligeledes, at afslutningen på skoleåret bliver så festlig og højtidelig som muligt.

For øvrige elever foregår al undervisning på Rybners fortsat digitalt som fjernundervisning frem til den 10. maj 2020.

7. april 2020

Elever på sidste skoleår starter tidligst i skole d. 20. april

Vi skubber den mulige opstart af den fysiske undervisning for eleverne i afgangsklasserne på Gymnasiet, HF og EUX til mandag d. 20. april 2020. Det gør vi for at give os den fornødne tid til at planlægge en sundhedsfaglig forsvarlig undervisning.

I vil høre nærmere, når vi har fået retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne og ministerierne, hvilket vi forventer sker en af de næste dage.

Fra tirsdag d. 14. til fredag d. 17. april har eleverne fjernundervisning.

Hold jer orienteret her på disse sider.

Pas godt på jer selv og hinanden.

7. april 2020

Lukningen af Rybners forlænges til d. 10. maj

Myndighederne har forlænget lukningen af Rybners uddannelser frem til den 10. maj.

Al undervisning vil derfor fortsat blive gennemført digitalt som fjernundervisning.

Når Undervisningsministeriet kommer med nyt om eksempelvis eksamener, vil vi informere om, hvad det betyder for jer.

Gymnasie-, HF og EUX elever på sidste skoleår er undtaget af hjemsendelsen og kan starte op fra d. 15. april.

Når ministeriet kommer med nye retningslinjer for jeres tilbagevenden til skolen, informerer vi jer omgående. Det forventer vi sker i dag senest i morgen.

Hold jer orienteret her på disse sider.

Pas godt på jer selv og hinanden.

6. april 2020

Rybners er fortsat lukket – vi følger situationen tæt

Mange elever og virksomheder spørger, hvad der skal ske efter påskeferien. Vi følger situationen tæt. Så snart myndighederne kommer med nyt, vil vi straks informere om, hvad det betyder for jer.

Hold jer orienteret her på disse sider.

Pas godt på jer selv og hinanden.

23. marts 2020

Lukningen af Rybners forlænges

Myndighederne har dags dato forlænget nedlukningen af skoler frem til den 13. april - Dette gælder også Rybners.

Dette gælder også for Rybners kursuscenter og Rescue Center Denmark

Det betyder, at al undervisning fortsat vil blive gennemført digitalt som fjernundervisning.

Vi vil løbende informere, når Undervisningsministeriet udsender nye retningslinjer for løsning af kommende opgaver som eksempelvis terminsprøver, eksamener m.m.

11. marts 2020

Statsministeren har opfordret eleverne på alle ungdomsuddannelserne til ikke at møde i skole fra 12. marts til 27. marts

Dette gælder også for kursister på Rybners kursuscenter og på Rescue Center Denmark.

I skal IKKE møde i skole. Pas godt på hinanden og bliv hjemme.

Vi vil komme med yderligere information i løbet af de kommende dage.

Hold jer derfor orienteret på her på siden, Moodle (EUD) og Ludus (GYM) for orientering omkring virtuel undervisning og lign.  

10. marts 2020

Rybners iværksætter nye forholdsregler for at reducere risikoen for smittespredning

Skolens ledelse har tirsdag d. 10. marts besluttet at iværksætte nye forholdsregler for at reducere risikoen for smittespredning af coronavirus.

Statsministeren og myndighederne udmelder løbende nye tiltag for at inddæmme coronavirus og opfordrer alle til at udvise samfundssind, tage hensyn til svækkede, ældre og kronisk syge borgere samt være på forkant med tiltag, som forhindrer smittespredning i samfundet.

Skolens ledelse følger situationen med coronavirus tæt og har besluttet at iværksætte nye forholdsregler for at reducere risikoen for smittespredning. Forholdsreglerne har til formål at opretholde skolens kerneaktivitet, mens en række sekundære aktiviteter helt/delvist lukkes ned indtil videre frem til 31. marts 2020. 

Det er vigtigt at understrege, at de nye tiltag på Rybners sker med udgangspunkt i et forsigtighedsprincip, og vi har fokus på rettidig omhu og på at træffe de nødvendige beslutninger for at bidrage til at inddæmme og forsinke smittespredning af coronavirus i samfundet. Det er vigtigt, at vi alle gør, hvad der er muligt for at undgå, at vores sundhedsvæsen ”bryder sammen”, som det er set i Italien i takt med at antallet af syge er eksploderet kraftigt.

På Rybners har vi dagligt besøg af mange elever, kursister, medarbejdere og andre gæster, og det giver øget risiko for smittespredning. Rybners ledelse har derfor besluttet at minimere større samlinger af elever, kursister og ansatte.

Det betyder bl.a.:

  • Lukning af skolens kantiner på Gymnasiet i Grådybet og på Sp. Møllevej fra torsdag den 12. marts 2020. Kantinen leverer fortsat forplejning til absolutte nødvendige møder, men er lukket for almindeligt kantinesalg.

  • Fester, caféer, morgensamlinger og andre større elevaktiviteter aflyses eller udskydes.

  • Vi opfordrer samtidig til, at alle elever følger myndighedernes skærpede anbefalinger ift. fysisk omgang i dagligdagen. Det betyder som hidtil fokus på god håndhygiejne samt så vidt muligt at undgå håndtryk, kindkys og kram.

  • I løbet af de næste par dage bliver sat yderligere håndsprit dispensere op på alle adresser, og vi gør alt, hvad vi kan for at skaffe den nødvendige håndsprit til løbende opfyldning.

  • Hvis du føler dig sløj og har symptomer på forkølelse, skal du blive hjemme, uanset om du har været i de særlige risikoområder, som myndighederne har udpeget. 

Det er vigtigt at understrege, at undervisningen fortsætter som vanligt.

Du vil løbende blive holdt orienteret om evt. yderligere tiltag. Myndighederne har samtidig samlet al viden og information om ny coronavirus på politi.dk/coronavirus-i-danmark hvor du kan følge den seneste udvikling.

 
Med venlig hilsen


Olaf Rye

Konst. adm. direktør Rybners

Rybners
Spangsbjerg Møllevej 72
6700 Esbjerg

Grådybet 73G
6700 Esbjerg

Telefon: 7913 4511
Mail: info@rybners.dk eller sikkerpost@rybners.dk