Information om Coronavirus

Har du spørgsmål kan du kontakte os på vores hovednummer 7913 4511

Information til elever og kursister

Her kan du finde relevante informationer til elever og kursister.

22. september 2020

Tilfælde af coronasmitte på Rybners

På Rybners har vi i dag modtaget besked om, at yderligere 1 elev på gymnasiet er konstateret smittet med COVID–19. Det drejer sig om en STX elev på Grådybet, som går i en klasse, der i forvejen er hjemme til virtuel undervisning.

Vi følger fortsat gældende vejledninger og retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og agerer i øvrigt iht. Rybners beredskabsplan for tilfælde af smitte med COVIC-19.

21. september

Tilfælde af coronasmitte på Rybners

På Rybners har vi siden fredag formiddag modtaget besked om, at yderligere 5 elever på gymnasiet er konstateret smittet med COVID–19. Det drejer sig på Sp. Møllevej om 2 elever på HTX/HF og på Grådybet 2 elever på STX og 1 elev på HHX.

Vi følger fortsat gældende vejledninger og retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og agerer i øvrigt iht. Rybners beredskabsplan for tilfælde af smitte med COVIC-19.

18. september

Tilfælde af coronasmitte på Rybners

På Rybners har vi i løbet af i går modtaget besked om, at yderligere 4 elever på gymnasiet er konstateret smittet med COVID–19. Det drejer sig om 3 elever på HHX (alle fra i forvejen hjemsendte klasser) og 1 elev på STX. Alle er således elever på Grådybet.

Klasserne er sendt hjem til virtuel undervisning, og vi følger fortsat gældende vejledninger og retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og agerer i øvrigt iht. Rybners beredskabsplan for tilfælde af smitte med COVIC-19.

17. september

Tilfælde af coronasmitte på Rybners

På Rybners har vi i løbet af i går og her til morgen modtaget besked om, at yderligere 8 elever på gymnasiet er konstateret smittet med COVID–19. Det drejer sig om 2 elever på STX og 6 elever på HHX, alle på Grådybet.

Klasserne er sendt hjem til virtuel undervisning, og vi følger fortsat gældende vejledninger og retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og agerer i øvrigt iht. Rybners beredskabsplan for tilfælde af smitte med COVIC-19.

15. september 2020

Tilfælde af coronasmitte på Rybners

På Rybners har vi i går modtaget besked om, at yderligere 3 elever på HHX på Grådybet er konstateret smittet med COVID–19. Alle er elever i klasser, der i forvejen er hjemsendt pga. tidligere smittetilfælde.

Vi følger naturligvis fortsat gældende vejledninger og retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og agerer i øvrigt iht. Rybners beredskabsplan for tilfælde af smitte med COVIC-19.

14. september 2020

Tilfælde af coronasmitte på Rybners

På Rybners har vi i løbet af weekenden modtaget besked om, at yderligere 7 elever på Rybners Gymnasier er konstateret smittet med COVID–19. På Grådybet drejer det sig om 5 elever på HHX og 1 elev på STX, og på Spangsbjerg Møllevej er der tale om 1 elev på HTX.

Vi har iværksat vores beredskabsplan, hjemsendt de relevante klasser og elever på valghold og følger retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det er fortsat vigtigt, at vi alle følger de gældende retningslinjer og gør alt, hvad vi kan, for at begrænse smittespredning.

Det vigtigste er:

 • bliv hjemme hvis du er syg eller har symptomer
 • hold min. 1 m afstand til andre – i ALLE situationer, hvor det er muligt
 • vask dine hænder tit og/eller brug håndsprit.

Da alt indtil videre tyder på, at eleverne er smittet i forbindelse med deltagelse i fester og andre private sammenkomster, vil jeg endnu engang opfordre til, at sociale sammenkomster begrænses og altid afholdes iht. sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

www.rybners.dk/corona kan du læse, hvordan vi på Rybners forholder os til COVID-19 og læse mere om de konkrete forholdsregler. Skolens ledelse følger naturligvis myndighedernes anbefalinger og arbejder fortsat ud fra et udvidet forsigtighedsprincip. Det betyder, at vi på Rybners i nogle situationer tager nogle forholdsregler, der går ud over de konkrete anbefalinger. Forholdsreglerne bliver løbende revideret i forhold til den aktuelle situation og ændringer i myndighedernes anbefalinger.

11. september 2020

Tilfælde af coronasmitte på Rybners

På Rybners har vi i går eftermiddags modtaget besked om, at to elever på HHX og en elev på STX - alle tre på Grådybet - er konstateret smittet med COVID–19.

Vi har iværksat vores beredskabsplan, hjemsendt de relevante klasser og elever på valghold og følger retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det er fortsat vigtigt, at vi alle følger de gældende retningslinjer og gør alt, hvad vi kan, for at begrænse smittespredning.

Det vigtigste er:

 • bliv hjemme hvis du er syg eller har symptomer
 • hold min. 1 m afstand til andre – i ALLE situationer, hvor det er muligt
 • vask dine hænder tit og/eller brug håndsprit.

www.rybners.dk/corona kan du læse, hvordan vi på Rybners forholder os til COVID-19 og læse mere om de konkrete forholdsregler. Skolens ledelse følger naturligvis myndighedernes anbefalinger og arbejder fortsat ud fra et udvidet forsigtighedsprincip. Det betyder, at vi på Rybners i nogle situationer tager nogle forholdsregler, der går ud over de konkrete anbefalinger. Forholdsreglerne bliver løbende revideret i forhold til den aktuelle situation og ændringer i myndighedernes anbefalinger.

9. september 2020

Tilfælde af coronasmitte på Rybners


På Rybners har vi i går modtaget besked om, at en elev på HHX uddannelsen på Grådybet er konstateret smittet med COVID–19.

Vi har iværksat vores beredskabsplan, hjemsendt klassen og følger retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det er fortsat vigtigt, at vi alle følger de gældende retningslinjer og gør alt, hvad vi kan, for at begrænse smittespredning.

Det vigtigste er:

 • bliv hjemme hvis du er syg eller har symptomer
 • hold min. 1 m afstand til andre – i ALLE situationer, hvor det er muligt
 • vask dine hænder tit og/eller brug håndsprit.

www.rybners.dk/corona kan du læse, hvordan vi på Rybners forholder os til COVID-19 og læse mere om de konkrete forholdsregler. Skolens ledelse følger naturligvis myndighedernes anbefalinger og arbejder fortsat ud fra et udvidet forsigtighedsprincip. Det betyder, at vi på Rybners i nogle situationer tager nogle forholdsregler, der går ud over de konkrete anbefalinger. Forholdsreglerne bliver løbende revideret i forhold til den aktuelle situation og ændringer i myndighedernes anbefalinger.

25. august 2020

Tilfælde af coronasmitte på Rybners

På Rybners Gymnasium i Grådybet er der blevet konstateret coronasmitte hos en HHX-elev. Eleven har ingen symptomer og har det godt.

Eleven fik mandag eftermiddag et positivt testsvar på COVID-19. Rybners har iværksat skolens beredskabsplan og elevens klasse er hjemsendt til virtuel undervisning. Det er i den konkrete situation vurderet, at der udover klassekammeraterne ikke er andre ’nære kontakter’ i forbindelse med elevens skolegang på Rybners.

Eleven har været i skole mandag d. 24. august, men vedkommende bar mundbind på skolens fællesarealer. Rybners indførte påbud om mundbind på alle fællesarealer gældende fra i går.

Rybners har kontaktet opsporingsenheden under Styrelsen for Patientsikkerhed, og følger anvisningerne herfra.

Når en elev, en kursist eller en ansat bliver smittet med COVID-19, vil skolen orientere alle elever via det studieadministrative system LUDUS. Af informationen vil det fremgå, hvilken adresse samt hvilken uddannelse den pågældende er tilknyttet. Samme oplysninger vil være tilstede på www.rybners.dk/corona. Herudover vil ”nære kontakter” blive informeret direkte af områdets leder.

Det er fortsat vigtigt, at vi alle følger gældende retningslinjer og gør alt, hvad vi kan for at begrænse smittespredning.

Det vigtigste er:

 • Bliv hjemme hvis du er syg eller har symptomer
 • Hold min. 1 m afstand til andre – i ALLE situationer hvor det er muligt
 • Vask dine hænder tit og/eller brug håndsprit

Rybners skal være et trygt og sikkert sted, og det må vi alle gøre vores for at sikre. Der er en række tiltag, du kan gøre for at hjælpe med at mindske smitterisikoen. Dem har vi samlet her:Covid-19 instruks til elever og kursister

Skolens ledelse følger naturligvis myndighedernes anbefalinger og arbejder fortsat ud fra et udvidet forsigtighedsprincip. Det betyder, at vi på Rybners i nogle situationer tager nogle forholdsregler, der går ud over de konkrete anbefalinger. Forholdsreglerne bliver løbende revideret i forhold til den aktuelle situation og ændringer i myndighedernes anbefalinger.

20. august 2020

Til alle elever og kursister på Rybners

Rigtig mange bliver testet pga. symptomer på COVID-19, og det betyder, at vi i tiden efter sommerferien har sendt mange klasser hjem til fjernundervisning. Enkelte klasser har været på skolen og har haft mundbind på ved undervisningen i klasselokalerne. Dette har vi gjort, fordi vi valgte en mere forsigtig tilgang, end myndighederne anbefaler.

Vi kan dog konstatere, at begge dele påvirker elevernes trivsel og i nogle tilfælde også kvaliteten i undervisningen. Det er to ting, som vi ikke går på kompromis med, og derfor har vi nu gennemgået vores procedurer. Det har givet anledning til to helt grundlæggende ændringer. Vi lever fortsat op til alle anbefalinger og krav fra sundhedsmyndighederne:

Når en elev med symptomer på COVID-19 sendes til test, kan resten af klassen blive på skolen
Eleven, der skal testes, skal stadigvæk blive hjemme. Resten af klassen fortsætter med undervisning på skolen. De skal have ekstra meget fokus på at holde afstand og vaske og spritte hænder af og holde øje med, om de får symptomer.

Hvis det er nødvendigt med ansigt-til-ansigt-kontakt i mere end 15 minutter anbefales det at bruge mundbind eller visir.

Alle skal bruge mundbind eller visir på fællesområder
Alle (elever, kursister, ansatte og gæster) skal bruge mundbind eller visir på skolens fællesarealer på alle tidspunkter på dagen. Det gælder for alle områder, hvor man er uden for sit eget klasselokale, fx gange og kantiner. Man skal ikke bruge mundbind udenfor.

Det er valgfrit, om man bruger mundbind eller visir, men man skal selv anskaffe sig det helt på samme vis som i den offentlige trafik.

Ændringerne skal være med til at sikre, at vi fortsat passer på hinanden og sikrer mindst mulig smittespredning på skolen samtidig med, at Rybners fortsat er et godt sted at være, og du som elev eller kursist fortsat får undervisning i en høj kvalitet.

Instrukser:

Elever og kursister på Rybners - Forholdsregler for undervisning på skolen
Sådan hjælper du med at forebygge smitte

Til elever og kursister
Symptomer, smitte og personer i særlige risikogrupper

20. august 2020

Til skolehjemselever og kursister på Hermitage

Hermitage byder dig velkommen, men for at du kan opholde dig på Hermitage, skal følgende retningslinjer overholdes — både for din egen og personalets sikkerhed. Opdateret ang. mundbind eller visir.

Retningslinjer for indkvartering og ophold på Hermitage

18. august 2020

Til alle elever og kursister på Rybners

Vi håber, I alle nu er kommet godt i gang efter sommerferien her på Rybners – nogle er her for første gang, og nogle er her igen efter en sommerferie. Desværre hærger coronavirus fortsat, og vi ser lige nu at smittetallene rundt omkring i Danmark er på vej op.

Læs skrivelse fra direktionen her

Rybners
Spangsbjerg Møllevej 72
6700 Esbjerg

Grådybet 73G
6700 Esbjerg

Telefon: 7913 4511
Mail: info@rybners.dk eller sikkerpost@rybners.dk