Information om Coronavirus

Har du spørgsmål kan du kontakte os på vores hovednummer 7913 4511

Generel info Elever Virksomheder Links

Information til elever

Her kan du finde relevante informationer til elever.

19. juni 2020

Til skolehjemselever og kursister på Hermitage

Hermitage byder dig velkommen, men for at du kan opholde dig på Hermitage, skal følgende retningslinjer overholdes — både for din egen og personalets sikkerhed

Retningslinjer for indkvartering og ophold på Hermitage

29. maj 2020

Til fortsættende elever på EUX

Din skolegang i dette forår har været meget anderledes. Selvom du fra d. 27. maj har kunnet vende tilbage til skolen - når sundhedsmyndighedernes retningslinjer kan overholdes - bliver afslutningen på skoleåret heller ikke helt, som den plejer.

Som du ved, er alle dine gymnasiale eksaminer aflyst denne sommer på grund af den aktuelle situation med COVID-19. Undervisningen fortsætter i år helt frem til sommerferien.

I dette brev får du oplysninger om, hvordan der gives årskarakterer, og hvilken betydning det får for dit eux-bevis eller bevis for eux 1. del.

Brev fra Børne- og Undervisningsministeriet

29. maj 2020

Til elever i 1. HF

Din skolegang i dette forår har været meget anderledes. Selvom du fra d. 27. maj har kunnet vende tilbage til skolen - når sundhedsmyndighedernes retningslinjer kan overholdes - bliver afslutningen på skoleåret heller ikke helt, som den plejer.

Som du ved, er mange eksaminer denne sommer aflyst på grund af den aktuelle situation med COVID-19. For 1.hf’ere betyder det, at eksamen i de fag, du afslutter i år, er aflyst og helt ekstraordinært afsluttes de fag med årskarakterer (afsluttende standpunktskarakterer).

Brev fra Børne- og Undervisningsministeriet

 

29. maj 2020

Til elever i 1.g og 2.g på HTX, HHX og STX

Din skolegang i dette forår har været meget anderledes. Selvom du fra d. 27. maj har kunnet vende tilbage til skolen - når sundhedsmyndighedernes retningslinjer kan overholdes - bliver afslutningen på skoleåret heller ikke helt, som den plejer.

Som du ved, er alle eksaminer for 1.g og 2.g aflyst denne sommer på grund af den aktuelle situation med COVID-19. Undervisningen fortsætter i stedet helt frem til skoleårets afslutning, som typisk ligger i dagene 22.-24. juni.

I dette brev får du oplysninger om, hvordan der gives årskarakterer, og hvilken betydning det får for dit eksamensbevis.

Brev fra Børne- og Undervisningsministeriet

14. maj 2020

EUD: GF2-elever skal tilbage i værkstederne 

(Opdateret: kl. 16:47 14.05.2020)

Regeringens plan for genåbningens fase 2 betyder, at flere elever på vores erhvervsuddannelser kan begynde at vende tilbage til værkstederne.

Fra mandag den 18. maj kan alle Grundforløb 2 elever have undervisning i værkstederne på skolen.

Er du omfattet af denne fase af genåbningen, får du direkte besked fra din underviser.

Vi arbejder på at genåbne yderligere for undervisning af Hovedforløbselever i de kommende uger. Indtil da fortsætter Hovedforløbseleverne med online undervisning.

Vi følger myndighedernes retningslinjer for genåbningen.

Informationer bliver løbende opdateret, så hold øje med siden her.

14. maj 2020

Brev til afsluttende elever på EUX

Afslutningen på skoleforløbet bliver denne sommer ikke helt, som den plejer. Mange eksaminer denne sommer er aflyst på grund af den aktuelle corona-krise, og du skal som afsluttende EUX-elev til færre eksaminer end normalt. Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet et brev til dig. I brevet får du svar på, hvordan der gives årskarakterer, og hvordan dit eksamensbevis sammensættes i år.

Brev fra Børne- og Undervisningsministeriet

13. maj 2020

Sådan hjælper du med at forebygge smitte

Forholdsreglerne er opdateret 13. maj 2020

Når du skal have fysisk undervisning på Rybners, skal du og dine klassekammerater følge en række skærpede forholdsregler for at forebygge smitte med coronavirus (COVID-19). Forholdsreglerne følger i Sundhedsstyrelsens retningslinjer og udgør konkrete retningslinjer for, hvordan vi på Rybners har besluttet at agere for at begrænse smitterisikoen mest muligt.

Elever på Rybners erhvervsuddannelser (EUD)

Elever på Rybners Gymnasier og EUX

7. maj 2020

Til kursister: Sådan hjælper du med at forebygge smitte

Retningslinjerne er opdateret 14. maj 2020

Når du skal deltage i et kursus med fysisk tilstedeværelse på Rybners, skal du og dine medkursister følge en række skærpede forholdsregler for at forebygge smitte med coronavirus (COVID-19). Forholdsreglerne følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer og udgør konkrete retningslinjer for, hvordan vi på Rybners begrænser smitterisikoen mest muligt.

Retningslinjer for kursister på Rybners

7. maj 2020

Flere afgangselever får undervisning på skolen fra på mandag 

Fra mandag den 11. maj påbegynder vi tredje fase af den gradvise genåbning af Rybners for afgangselever på STX og HHX.

Alle afgangselever på STX og HHX skal have fysisk undervisning på Rybners fra mandag den 11. maj.

Afgangselever på HTX, HF og EUX Teknisk og Business fortsætter med at have fysisk undervisning på skolen to dage, og de resterende tre dage vil eleverne modtage fjernundervisning hjemmefra.

Eleverne vil modtage mere information via deres studiesystemer.

7. maj 2020

Til elever på vores erhvervsuddannelser: Vi følger situationen tæt 

Mange elever og virksomheder spørger, hvad der skal ske efter den 10. maj. Vi følger situationen tæt, og så snart myndighederne kommer med nyt, vil vi hurtigst informere om, hvad det betyder for jer.

6. maj 2020

Til afgangselever på STX, HHX, HTX og HF: Spørgsmål og svar om årskarakterer og eksamensbeviser 

Mange eksaminer denne sommer er aflyst på grund af den aktuelle corona-krise, og du skal som afgangselev til færre prøver end normalt. Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet et brev til dig, der nu afslutter din gymnasie- eller HF-uddannelse. I brevet får du svar på, hvordan der gives årskarakterer, og hvordan dit eksamensbevis sammensættes i år.

Vi har sendt brevet elektronisk ud til alle jer, der er afslutter jeres uddannelse på STX, HHX, HTX og HF til sommer.

Du kan også læse brevene her:

Brev til afgangselever på STX, HHX og HTX
(brevet er opdateret 12. maj 2020)

Brev til afgangselever på HF

Bemærk: Børne- og Undervisningsministeriet har tidligere udsendt et brev til afgangselever på HF om aflysning af prøver og afgivelse af standpunktskarakterer. Brevet her er en opdateret version.

22. april 2020

Anden fase af den gradvise åbning for alle afgangselever på gymnasiet og EUX

Fra mandag d. 27. april påbegynder vi anden fase af den gradvise genåbning af Rybners for afgangselever på STX, HHX, HTX, HF og EUX Teknisk og Business.

Alle elever på sidste skoleår skal i de kommende uger have fysisk undervisning på skolen to dage. De resterende tre dage vil eleverne modtage fjernundervisning hjemmefra. Eleverne modtager mere information via deres studiesystemer. 

17. april 2020

Genåbning: Hovedforløbselever og skolepraktikelever på Erhvervsuddannelserne som har mindre end 12 måneder tilbage af uddannelsen.

Den gradvise og kontrollerede genåbning af Rybners for erhvervsuddannelserne starter i slutningen af uge 17. Der vil blive udsendt nærmere information om opstart af de enkelte hold på uddannelserne tirsdag den 21. april. Der kan være elever som delvist fortsat skal fortsætte med fjernundervisning. De elever, som skal have fysisk undervisning, skal følge en række skærpede forholdsregler for fortsat at forebygge smitte mod Coronavirus.

Læs hele informationsbrevet her

16. april 2020

Genåbning: Afgangselever kan både have fysisk og online undervisning

Den gradvise og kontrollerede genåbning af Rybners for afgangselever starter mandag d. 20. april. Mange elever skal dog fortsætte med fjernundervisning. De elever, som skal have fysisk undervisning, skal følge en række skærpede forholdsregler for fortsat at forebygge smitte mod coronavirus.

Afgangselever på Rybners STX, HHX, HTX, HF og EUX (Teknisk og Business) er omfattet af første fase af genåbningen af uddannelsesinstitutionen. Det er en meget særlig og uvant situation for os alle, og vi prioriterer elever, lærere og øvrige ansattes sikkerhed højt, derfor vil meget undervisning også efter mandag den 20. april foregå virtuelt.

Fjernundervisning kan ikke benyttes til alle former for undervisning, og ledelse og lærere har vurderet, hvad eleverne mangler for at nå de uddannelsesmæssige mål i de enkelte fag, samt hvordan og hvornår den manglende undervisning bedst kan gennemføres. Det er primært i værkstedsfag og eksperimentelle fag, hvor den virtuelle undervisning kan være en udfordring. Hvor teoriundervisning kan gennemføres med en acceptabel kvalitet som fjernundervisning prioriteres dette.

Der er store forskelle i bl.a. fagsammensætningen i de forskellige gymnasiale retninger og EUX, og derfor er det meget forskelligt, hvor store dele af undervisningen den enkelte klasse vil modtage virtuelt, og hvor store dele der gennemføres fysisk på skolen under de skærpede retningslinjer.

Skal du have fysisk undervisning?
De elever som skal møde til fysisk undervisning på mandag eller senere, får besked via deres studiesystem, og det vil fremgå af skemaet, hvis undervisningen gennemføres fysisk på skolen.

Elever der skal møde fysisk til undervisning på skolens adresser skal følge en række skærpede forholdsregler for fortsat at forebygge smittespredning med coronavirus.

Læs vores forholdsregler for undervisning med fysisk fremmøde her.

Af forholdsreglerne fremgår også, hvordan du skal forholde dig, hvis du eller et familiemedlem er i en særlig risikogruppe, har symptomer på eller er smittet med Covid-19.

Vi ønsker en så god som mulig afslutning på skoleåret
Alle elever skal så vidt muligt nå de læringsmål, der er er beskrevet i bekendtgørelsen, og vi ønsker en så god som mulig afslutning på skoleåret. Det er vigtigt, at eleverne oplever, de får en fair vurdering af deres kompetencer i forhold til de enkelte fag – ikke mindst da årskaraktererne bliver overført til eksamenskarakterer i en række fag.

Vi ønsker ligeledes, at afslutningen på skoleåret bliver så festlig og højtidelig som muligt.

For øvrige elever foregår al undervisning på Rybners fortsat digitalt som fjernundervisning frem til den 10. maj 2020.

7. april 2020

Elever på sidste skoleår starter tidligst i skole d. 20. april

Vi skubber den mulige opstart af den fysiske undervisning for eleverne i afgangsklasserne på Gymnasiet, HF og EUX til mandag d. 20. april 2020. Det gør vi for at give os den fornødne tid til at planlægge en sundhedsfaglig forsvarlig undervisning.

I vil høre nærmere, når vi har fået retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne og ministerierne, hvilket vi forventer sker en af de næste dage.

Fra tirsdag d. 14. til fredag d. 17. april har eleverne fjernundervisning.

Hold jer orienteret på disse sider.

Pas godt på jer selv og hinanden.

7. april 2020

Lukningen af Rybners forlænges til d. 10. maj

Myndighederne har forlænget lukningen af Rybners uddannelser frem til den 10. maj.

Al undervisning vil derfor fortsat blive gennemført digitalt som fjernundervisning.

Når Undervisningsministeriet kommer med nyt om eksempelvis eksamener, vil vi informere om, hvad det betyder for jer.

Gymnasie-, HF og EUX elever på sidste skoleår er undtaget af hjemsendelsen og kan starte op fra d. 15. april.

Når ministeriet kommer med nye retningslinjer for jeres tilbagevenden til skolen, informerer vi jer omgående. Det forventer vi sker i dag senest i morgen.

Hold jer orienteret her på disse sider.

Pas godt på jer selv og hinanden.

6. april 2020

Rybners aflyser årets Gallafest og Gallarevy

Vi må med beklagelse meddele at årets Gallafest og Gallarevy er aflyst. Det sker som konsekvens af myndighedernes tiltag for at stoppe spredningen af coronavirus.

Årets Gallafest for elever på STX og HHX samt Gallarevy for elever på HTX og HF er aflyst på grund af corona-krisen.

Vi er dybt berørt af de konsekvenser denne beslutning får for elever og forældre, der har set frem til disse traditionsrige arrangementer. Særligt for I elever, som i år afslutter jeres gymnasietid, rammer beslutningen hårdt. Det ved vi, men vi ser ingen anden mulighed end at aflyse begge fester.

Vi følger myndighedernes anbefalinger for at stoppe spredningen af coronavirus, heriblandt regeringens forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer.

Når samfundet igen lukkes op, vil vi undersøge mulighederne for at afholde arrangementerne.

Alle der har købt billet får pengene refunderet snarest muligt.

Pas godt på jer selv og hinanden.

Venlig hilsen
Karen Munk Rasmussen (Rektor på HTX og HF)
Jens Frederik Justsen (Rektor på HHX)
Niels Chrestensen Hviid (Rektor på STX)

25. marts 2020

Mulighed for ekstra lån

Den 19. marts 2020 blev det politisk besluttet, at studerende kan optage ekstra lån i marts og april 2020 i forbindelse med COVID-19. For at kunne få det ekstra lån, skal du have søgt lån til marts og/eller april 2020 i minSU.

Du har allerede søgt almindeligt SU-lån/slutlån: du skal ikke søge det ekstra lån, hvis du allerede har søgt SU-lån/slutlån til marts og/april. Når du modtager en ny støttemeddelelse i e-Boks med det ekstra lån, skal du godkende din låneplan i minSU.

23. marts 2020

Lukningen af Rybners forlænges

Myndighederne har dags dato forlænget nedlukningen af skoler frem til den 13. april - Dette gælder også Rybners.

Det betyder, at al undervisning fortsat vil blive gennemført digitalt som fjernundervisning.

Vi vil løbende informere, når Undervisningsministeriet udsender nye retningslinjer for løsning af kommende opgaver som eksempelvis terminsprøver, eksamener m.m.

23. marts 2020

Til gymnasieelever

Kære alle,

Der er netop vedtaget en nødlov på Børne- og Undervisningsministeriet område, der bl.a. omfatter gymnasierne.

I loven lægges der op til, at eksamen kan blive helt eller delvist aflyst.

Det kan betyde, at årskarakterer ophøjes til eksamenskarakterer på STX, HHX og HTX.

På HF kan det være nødvendigt, at lærerne skal give en årskarakter, der kan ophøjes til en eksamenskarakter.

Vi ved endnu ikke, om dette bliver aktuelt, men husk at være aktive i den virtuelle undervisning og få lavet jeres opgaver, da lærerne også skal tage højde for dette, når de giver en årskarakter i de enkelte fag.

Hilsen gymnasieledelsen

16. marts 2020

GF2 Elever på de tekniske uddannelser

Fra og med på mandag 16/3 skal I følge grundforløbsundervisning på Moodle – både i de uddannelsesspecifikke fag og i grundfagene.

Nogle undervisere vil gøre brug af Microsoft Teams til online undervisning, men andre kan træffes på telefonen.

Vejledning til Microsoft Teams finder i her:
http://campaign.rybners.dk/corona/elever/vejledninger/

13. marts 2020

STX 3. årgang

SRP Nyt:

 • Som udgangspunkt vil SRP-formuleringerne frigives som planlagt tirsdag kl. 15.00
 • Der vil dog kunne ske ændringer, og mandag forventer vi en klar politisk udmelding som vi kan forholde os til – især med tanke på de opgaveformuleringer som har et eksperimentel afsnit.

Vi vil løbende – hvis der er nyt – orienterer jer hurtigst muligt via Ludus / Facebook

13. marts 2020

Elever på GF2 EUD teknisk

Skal fra og med mandag d. 16. kl. 8.00 følge deres undervisning på Moodle. Nogle lærer vil også bruge Microsoft Teams til online undervisning. Link hertil vil ligge i Moodle.

13. marts 2020

Hovedforløbselever, som skal starte på skole
uge 12 eller 13


Rybners Erhvervsuddannelser er lukket fra d. 12. marts 2020

Du skal derfor ikke møde på dit skoleophold, som er planlagt til start i marts måned 2020.

Når vi kender åbningstidspunktet for Rybners vil du modtage ny information fra os i e-boks om dit kommende skoleophold.

Se hele brevet her

13. marts 2020

Undervisning på Rybners Tekniske skole og Handelsskole

Virtuel undervisning med mødepligt

Til og med 27. marts 2020 er Rybners lukket ned, og derfor kan I ikke møde frem på skolen. Det betyder imidlertid IKKE, at undervisningen er aflyst.

Der vil blive gennemført undervisning på alle grundforløbshold og for EUX.
I skal derfor holde øje med Moodle.I Moodle vil I kunne se hvilken undervisning I skal gennemføre og/eller opgaver der skal løses.
Underviserne vil føre fravær i forbindelse med den virtuelle undervisning og/eller opgaveløsning

Er du Hovedforløbselev? Så skal du møde ind på din virksomhed (gælder ikke EUX)

Hold dig løbende orienteret her på siden

12. marts 2020

Undervisning på Rybners STX, HHX, HTX og HF

Virtuel undervisning med mødepligt
Til og med 27. marts 2020 er Rybners lukket ned, og derfor kan I ikke møde frem på skolen. Det betyder imidlertid ikke, at undervisningen er aflyst. Samtlige moduler er stadig i jeres skema på Ludus/Mimers, og det skema har I pligt til at følge. Der vil blive ført fravær i forbindelse med hvert enkelt modul. Selvom undervisningen foregår virtuelt, så er der stadig mødepligt, og er I fraværende skal i notere årsagen til fraværet under årsager i Ludus/Mimers.

Opstart af virtuel undervisning
Den virtuelle undervisning starter op fredag den 13. marts eller senest mandag den 16, marts. Det betyder, at jeres lærere lægger information ud om, hvad I skal lave i fagene, og hvordan det skal foregå, hvilket vil fremgå af skemabrikken i Ludus/Mimers.

Hvordan vil undervisningen foregå?
I vil opleve, at den virtuelle undervisning vil være forskellig fra lærer til lærer og fra fag til fag. Nogle lærere laver måske videoer, videokonferencer, chatrum eller livestreams. Andre lærere lægger måske materialer, opgaver, projektoplæg, videolinks eller links til i-bøger på Ludus/Mimers.

Som elever er det jeres opgave og pligt at holde jer informeret om hvert fag ved at følge med på Ludus/Mimers.

Hvad med SRP og SOP
Med hensyn til SRP/SOP afventer vi stadig en udmelding fra Undervisningsministeriet. Så snart vi hører noget, melder vi det videre. Vi er meget opmærksomme på, at vi er tæt på skriveperiodens start, og at en hurtig afklaring er vigtig.

Det er naturligvis en meget uvant form for undervisning for os alle. Derfor er det vigtigt, at vi hjælper hinanden og udviser forståelse, for dermed at få det bedste ud af denne helt ekstraordinære situation.

 

12. marts 2020

Har du ting på skolen du skal bruge

Har man behov for at komme ind og hente sine ting på Rybners er der åben torsdag og fredag.

11. marts 2020

Du skal ikke møde i skole torsdag

Statsministeren har netop opfordret eleverne på alle ungdomsuddannelserne til ikke at møde i skole morgen.

Dette gælder også for kursister på Rybners kursuscenter og på Rescue Center Denmark.

I skal IKKE møde i skole i morgen. Pas godt på hinanden og bliv hjemme.

Vi vil komme med yderligere information i løbet af de kommende dage.

Hold jer derfor orienteret på Rybners hjemmeside, Moodle (EUD) og Ludus (GYM) for orientering omkring virtuel undervisning og lign.  

10. marts 2020

Forholdsregler for at reducere risikoen for smittespredning

På Rybners har vi dagligt besøg af mange elever, kursister, medarbejdere og andre gæster, og det giver øget risiko for smittespredning. Rybners ledelse har derfor besluttet at minimere større samlinger af elever, kursister og ansatte.

Det betyder bl.a.:

 • Lukning af skolens kantiner på Gymnasiet i Grådybet og på Spangsbjerg Møllevej fra torsdag den 12. marts 2020. Kantinen leverer fortsat forplejning til absolutte nødvendige møder, men er lukket for almindeligt kantinesalg.

 • Fester, caféer, morgensamlinger og andre større elevaktiviteter aflyses eller udskydes.

 • Vi opfordrer samtidig til, at alle elever følger myndighedernes skærpede anbefalinger ift. fysisk omgang i dagligdagen. Det betyder som hidtil fokus på god håndhygiejne samt så vidt muligt at undgå håndtryk, kindkys og kram.

 • I løbet af de næste par dage bliver sat yderligere håndsprit dispensere op på alle adresser, og vi gør alt, hvad vi kan for at skaffe den nødvendige håndsprit til løbende opfyldning.

 • Hvis du føler dig sløj og har symptomer på forkølelse, skal du blive hjemme, uanset om du har været i de særlige risikoområder, som myndighederne har udpeget. 

Det er vigtigt at understrege, at undervisningen fortsætter som vanligt.


Har du spørgsmål?
 
Du er velkommen til at kontakte ledelsen på din egen uddannelse. Er du fortsat i tvivl, kan du også kontakte vores hovednummer: 7913 4511

9. marts 2020

Gallafesten for STX og HHX på Rybners Gymnasium i Grådybet er desværre udsat til den 2. maj

Sæt et stort kryds i kalenderen den 2. maj, hvor vi håber at se jer alle til en fantastisk – men lidt forsinket – gallafest.

Vi valgte som bekendt i fredags at følge statsministerens og Sundhedsstyrelsens opfordring til at udskyde større arrangementer. Vi har derfor udsat gallafesten den 14. marts for STX og HHX elever i Grådybet. Vi har i løbet af weekenden og i dag undersøgt de muligheder, der er for at gennemføre arrangementet på et senere tidspunkt. Vi har taget hensyn til rigtig mange parametre i valget af ny dato, og valget er faldet på den 2. maj.

Vi er p.t. i gang med undersøge, hvordan vi klarer de praktiske ting i forhold til den nye dato. Er man f.eks. forhindret i at deltage, får man billetten refunderet. Når vi har en fyldestgørende information om alle de praktiske ting, kommer der en ny og mere uddybende meddelelse herom.

Med venlig hilsen

 
Olaf Rye

Konst. adm. direktør Rybners

6. marts 2020

Seneste nyt om Coronavirus

Vi har nu modtaget besked om, at den forebyggende karantæne for den tidligere omtalte elev på Rybners nu er ophævet, da svaret på de gennemførte test er negativ. Hverken eleven eller elevens familie er smittet med Coronavirus.

Vi følger på Rybners naturligvis fortsat Sundhedsstyrelsens anvisninger og opfordrer alle - både ansatte og elever - til særlig opmærksomhed på de generelle hygiejneråd:

 • Vask hænder ofte og hyppigt med sæbe og vand, brug evt. håndsprit
 • Nys og host i ærme eller albuebøjning
 • Ved arbejde med direkte kontakt med sekreter opfordres til brug af engangshandsker.

Det er desuden, som tidligere udmeldt, vigtigt at informere skolen, hvis man som ansat eller elev inden for de sidste 14 dage er udrejst fra et af de særlige risikoområder.

I forhold til de seneste udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen gælder det, at man i en sådan situation bliver hjemme indtil 14. dag fra udrejse fra risikoområdet.

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte nærmeste leder eller undertegnede.

Med venlig hilsen

Gudrun Kirk Petersen
Direktør – HR og organisationsudvikling

6. marts 2020

Gallafest på Grådybet er udsat

Vi har valgt at følge statsministerens og Sundhedsstyrelsens opfordring på en pressekonference i dag til at udskyde større arrangementer. Vi har derfor udsat gallafesten den 14. marts for STX og HHX elever i Grådybet.

Vi arbejder på at finde en ny dato og vender tilbage med flere oplysninger om det udsatte arrangement på mandag.

5. marts 2020

Information vedr. Coronavirus

Som tidligere oplyst følger vi, som ledelse på Rybners, løbende med i udviklingen af Coronavirus og holder os orienteret om Sundhedsstyrelsens retningslinjer og vejledninger i den forbindelse.

Vi har nu fået kendskab til, at en elev på Rybners er i forebyggende karantæne, da denne har været fysisk i kontakt med familiemedlemmer, som har været på ferie i et af de særlige risikoområder. Ingen af disse har udvist specifikke symptomer på at være smittet med Coronavirus, men enkelte af familiemedlemmerne er testet og afventer lige nu svar.

Vi har i forbindelse med den konkrete sag henvendt os til Styrelsen for Patientsikkerhed, som vejleder bl.a. virksomheder og uddannelsesinstitutioner i sådanne situationer, og meldingen herfra er entydigt, at risikoen for, at eleven er smittet med Coronavirus, er minimal, og at risikoen for yderligere smittespredning i den konkrete situation dermed også er meget lille.

Der er således i øjeblikket ingen grund til at træffe særlige foranstaltninger, og vi kan fortsætte på arbejde som normalt, ligesom eleverne kan fortsætte deres skolegang på helt normal vis.

I forhold til de seneste udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen gælder der nu for personer, der er udrejst fra et af de særlige risikoområder inden for de sidste 14 dage, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, man bliver hjemme indtil 14. dag fra udrejse fra risikoområdet.

Rybners bakker naturligvis op om denne anbefaling fra styrelsen, og er du inden for de sidste 14 dage udrejst fra et af de særlige risikoområder, skal du derfor orientere din nærmeste leder og aftale de nærmere forhold i den konkrete situation. I den forbindelse henvises til Medarbejder- og Kompetencestyrelsens ansættelsesretlige rådgivning om COVID-19:

https://www.medst.dk/nyheder/ansaettelsesretlig-raadgivning-om-covid-19/

I henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning opfordres alle fortsat til særlig opmærksomhed på de generelle hygiejneråd:

 • Vask hænder ofte og hyppigt med sæbe og vand, brug evt. håndsprit
 • Nys og host i ærme eller albuebøjning
 • Ved arbejde med direkte kontakt med sekreter opfordres til brug af engangshandsker.

I kan holde jer løbende opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor der bl.a. findes svar på en række ofte stillede spørgsmål: Spørgsmål og svar om corona

På Rybners følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer og vejledninger, og I kan holde jer opdateret på vores hjemmeside www.rybners.dk, hvor vi vil informere om udviklingen af Coronavirus på Rybners og eventuelle særlige tiltag og forhold i øvrigt.

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte nærmeste leder eller undertegnede.

Med venlig hilsen

Gudrun Kirk Petersen
Direktør – HR og organisationsudvikling

Rybners
Spangsbjerg Møllevej 72
6700 Esbjerg

Grådybet 73G
6700 Esbjerg

Telefon: 7913 4511
Mail: info@rybners.dk eller sikkerpost@rybners.dk